Oтносно DiGiPORT

Културните и творческите индустрии, (както и туристическият сектор), са сред най-засегнатите от настоящата криза на COVID-19 в цяла Европа.

Пазарът на творческите изкуства, върху който проект DiGiPORT главно се фокусира, разчита до голяма степен на сгъстен от събития, провеждани на живо Европейски календар (напр. панаири за изкуство, двугодишни събития, изложби в галерии и др.). Културните и творчески сектори (КТС ) до голяма степен се състоят от микрофирми и самоосигуряващи се професионалисти, често работещи на ръба на финансовата устойчивост.

В съвременните условия обаче, масовата дигитализация, съчетана с развиващите се технологии (VR и AR), могат да създадат нови форми на културен опит, разпространение и нови бизнес модели, които са добре адаптирани към новите нужди и тенденции. Има възможност за сериозен пробив на иновациите по отношение на разполагането на най-съвременните технологии, които позволяват „присъствие от разстояние“ (изкуствен интелект, виртуална и обогатена реалност, Интернет на вещите и т.н.) за изграждане на нова „икономика на преживяванията“.

В този контекст проект DiGiPORT има за цел да подкрепи с ресурси обучителите и образователните организации за възрастни и им осигури възможност да подкрепят професионалистите и творците от КТС да развиват необходимите дигитални и предприемачески умения, които ще им позволят да повишат своята устойчивост при подобни предизвикателства и кризи.

Проект DiGiPORT има за цел да подсигури с ресурси обучителите и образователните организации за възрастни, за да им се даде възможност да подкрепят професионалистите и творците от КТС да развиват необходимите дигитални и предприемачески умения, които ще им позволят да повишат своята устойчивост при предизвикателства и кризи.
Наред със създаването на програма за развитие на компетенции, проектът DiGiPORT има за цел да разработи и общоевропейска онлайн платформа, която ще позволи на професионалисти и творците от КТС да създават свои собствени дигитални pop-up магазини, чрез които да популяризират и разпространяват своята работата и да достигат до целевите си групи.

Професионалистите и начинаещите предприемачи в областта на изкуството се нуждаят от придобиване на набор от предприемачески и дигитални компетенции по
интерактивен и ангажиращ начин, за да се промени начина, по който се създават творчески продукти, културни стоки и събития,
управлявани, разпространявани и консумирани по време и след кризата с Covid-19.

Целевите групи на DiGiPORT попадат в следните две основни категории:
1) Обучители на възрастни и организации за обучение на възрастни, занимаващи се с подкрепата и обучението на професионалисти и творци в областта на КТС, които желаят да придобият нови и иновативни инструменти, заедно с необходимите знания, в подкрепа на предприемачеството и дигиталните умения на местно и европейско ниво.
2) Безработни и/или самоосигуряващи се специалисти от КТС и начинаещи предприемачи (в изкуството), които са изложени на риск от изключване поради кризата с Covid-19 и други социални, икономически или географски пречки.

Проектът DiGiPORT, признавайки значението на КТС за европейската и националната икономика и значимите предизвикателства, пред които са изправени тези сектори поради настоящата Covid-19 криза, както и големите възможности, които се очертават за сектора чрез използването на най-съвременни технологии и дигитализация, ще се стреми да подсигури професионалистите и творците от КТС с необходимите дигитални и предприемачески умения, които ще им позволят да повишат своята устойчивост при подобни предизвикателства и кризи.
Наред със създаването на програма за развитие на компетенции, проектът DiGiPORT има за цел и да разработи общоевропейска онлайн платформа, която ще позволи на професионалисти и творците от КТС да създават свои собствени дигитални pop-up магазини, чрез които ще могат да популяризират и разпространяват своята работата и ще достигат до целевите си групи, когато е невъзможно да бъдат организирани и осъществени събития на живо.

Outputs

Въз основа на анализа на нуждите на професионалистите/творците от КТС, партньорите по проект DiGiPORT ще разработят иновативен обучителен курс. Неговата основна цел ще бъде да предостави на професионалистите/творците от КТС необходимите дигитални и предприемачески умения, които ще им позволят да подобрят своята устойчивост като цяло, както и да повишат икономическата си/бизнес устойчивост при кризи, подобни на Covid-19. По-конкретно модула за дигитални умения ще се фокусира върху предоставянето на професионалистите/творците от КТС на необходимите знания и умения, които ще им позволят да използват онлайн платформата, разработена по проекта и да създават в нея свои собствени дигитални pop-up магазини.

Мерките за социално дистанциране оказаха сериозно отрицателно въздействие върху творческите сектори, чиято работа изисква присъствие на живо , като галерии, pop-up магазини, магазини за занаятчийски изделия, сценични изкуства, музеи и др. Това се отрази негативно на техните приходи, а следователно и на тяхната финансова устойчивост и жизнеспособност. В този контекст, започвайки от разработването на иновативен обучителен курс в първия проектен пакет, чрез дейностите във втория проектен пакет партньорите на DiGiPORT имат за цел да развият и утвърдят общоевропейска платформа за онлайн съдържание, която ще позволи на професионалистите и творците от КТС да създават свои собствени дигитални pop-up магазини, чрез които те ще могат да популяризират и разпространяват работата си и да достигат до своите целеви групи, когато е невъзможно да бъдат организирани и осъществени събития на живо.

DiGiPORT наръчникът с инструменти за обучители и организации за обучение на възрастни има двойна цел:
1) Ще осигури достъпност и устойчивост на резултатите от проекта;
2) Ще осигури възможно най-високото ниво на преносимост на инструментите, материалите и методологиите, разработени в рамките на проекта.
За тази цел DiGiPORT Наръчникът с инструменти ще включва:
– Иновативни обучителни материали, разработен в рамките на проекта;
– Инструменти, които обучителите и организациите за обучение на възрастни могат да използват с цел подпомагане на професионалистите/творците от КТС в тяхното лично и професионално развитие;
– Наръчник/ръководство за използване на онлайн съдържанието на DiGiPORT платформата;
– Наръчник/ръководство за разработване и прилагане на инициативи като творческия онлайн хакатон;
– Доказателствата и данните, събрани чрез пилотните дейности под формата на консолидиран доклад;
– Кратки доклади за политиките на насърчаване и по-широко установяване на инициативи за предоставянето на поддържащи дейности и услуги в полза на професионалисти от КТС и микро фирми.

Petit pas
ANTIC

The antic is a non-profit organisation (association). Its aim is to bring new projects, to encourage innovation and to improve the competitiveness of the Basque Country through a network of actors from different backgrounds. It is the Agency for the development of digital uses for the territory.

In short, it is more than 20 years of projects to boost the territory, more than €2.5M mobilised for local actors and project stakeholders, a continuous dynamic of cross-border cooperation and active partnership networks in Europe.

Partnership
Slide 1
Innovation Hive

Innovation Hive is a private non-profit organization located in Greece, specialized in the fields of research and innovation. Our actions aim to enhance the economic and social cohesion of European societies while our goal is to find solutions to the new innovation challenges, achieve growth, sustainability and maximize the impact to the society. The organization’s philosophy in order to achieve these goals is based on co-creation methodologies and a quadruple helix approach. The engagement of stakeholders from industry, science and society is aiming to create links between the businesses, the academia and the civic actors in order to develop a combination of knowledge, skills, tools, values and motivation. The final goal is to make the difference in local societies and to succeed at the highest level the principles of social innovation concepts.

Partnership

Petit pas
Eurospeak Limited

Eurospeak Ireland is an educational technological consulting company dedicated to delivering educational products and specialised training.

It aims to promote educational tools through actions supporting an innovative and technologically creative environment, together with a special focus on disadvantaged groups and their economic and social inclusion.
Eurospeak Ireland’s purpose is to promote collaboration and educational enhancement through the development and use of educational technologies. We do this as a SME working in the market with companies needing some kind of support.

Partnership

Petit pas
CIP

Citizens In Power (CIP) is an independent non-profit, non-governmental organization. CIP aims at the development of different ramifications of entrepreneurship, education and democratic dialogue in Cyprus and abroad. To achieve those targets CIP has established an on-going collaboration with many leading universities and , NGOs and research organizations in Cyprus and abroad, especially for the development of innovative projects and international trainings or seminars as well as for the deployment of pedagogical educational material, by primarily using web platforms and other technological innovations.

Partnership

Petit pas
FRAMEWORK

FRAMEWORK is an Italian not-for profit association active in the fields of adult education, Youth, VET, using both formal and non formal education techniques and methods.

The mission of the association is promoting lifelong learning and professional development opportunities for all citizens in needs for wider and stronger employability skills, digital competences and in general better skills to achieve their professional and life plans. In particular, we are guided by 3 key principles: inclusion, empowerment and sustainability. Those elements are present in everything we do and are the key to ensure us we are offering the right opportunities to pour targets and allow them to increase their skills and ability to participate in society.

Partnership

Petit pas
FBO

Business Foundation for Education (BFE) is a Bulgarian non-government organization established in 2005. Its mission is to facilitate the development of the civil society through initiatives that enhance human resource competitiveness and contribute to economic development and prosperity. To achieve its goals the Foundation implements variety of initiatives in the fields of lifelong learning and career guidance, employment and social policy, vocational education and training and youth work.
BFE is a recognized leader in the field of lifelong learning and career guidance in Bulgaria. Its initiatives gave a large impetus for the development of the career guidance system in the country and raise the awareness of all stakeholders and the general public about the benefits of lifelong guidance for all generations.
Since 2005 BFE has trained more than 1000 career guidance practitioners, established more than 100 career centers and developed innovative online tools and training methodologies for career guidance. BFE is actively involved in national and European projects which promote the employability, competitiveness and inclusion of citizens of all ages.

Partnership

Petit pas
Hexagonale

Association Hexagonale is a not profit, non-governmental, independent civil association focused on innovation and training.The mission of the association is to give people the forward-looking knowledge, skills and competences they need to innovate and prosper in all sectors.Key objectives of th association is to promote entrepreneurship activities , mentoring for employability, developing digital skills to enable all citizens to be active in digital society, developing digital skills for the digital economy, integration of disadvantaged groups, developing education and training tools.Association Hexagonale implements activities based on education, training and international activities.The association works today with a modern vision toward developing the society, through understanding the, information technology, communication, and interacts with the developing process by adapting methodologies.

Partnership

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Галерия

Новини

1st Online Kick off Meeting

Be a Successful Artist Entrepreneur

Свържете се!

Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на вашите данни от този уебсайт в съответствие с нашите Условия за ползване

Регистрирайте се тук, за да получавате нашите бюлетини!

Съгласен съм да получавам вашите бюлетини и приемам Условия за ползване