Το Έργο DiGiPORT

Οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς (CCS), μαζί με τον τομέα του τουρισμού, είναι από τους πλέον πληττόμενους από την τρέχουσα κρίση του Covid-19 σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ειδικότερα για την αγορά των δημιουργικών τεχνών, στην οποία θα επικεντρωθεί κυρίως το έργο DiGiPORT, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα εμπλουτισμένο ευρωπαϊκό ημερολόγιο εκδηλώσεων που βασίζεται σε χώρους (π.χ. εκθέσεις τέχνης, διετείς εκδηλώσεις, εκθέσεις γκαλερί κ.λπ.) Ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από πολύ μικρές επιχειρήσεις και δημιουργικούς αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, που συχνά δραστηριοποιούνται στο περιθώριο της οικονομικής βιωσιμότητας.

Επιπλέον, η μαζική ψηφιοποίηση σε συνδυασμό με τις αναδυόμενες τεχνολογίες (VR και AR) μπορούν να δημιουργήσουν νέες μορφές πολιτιστικής εμπειρίας, διάδοσης και νέα επιχειρηματικά μοντέλα που είναι καλά προσαρμοσμένα στις νέες ανάγκες και τάσεις. Υπάρχει η ευκαιρία για μια σημαντική καινοτομική επανάσταση όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής που επιτρέπουν την “παρουσία από απόσταση” (τεχνητή νοημοσύνη, εικονική και εμπλουτισμένη πραγματικότητα, Internet of Things κ.λπ.) για την οικοδόμηση μιας νέας “εμπειρικής οικονομίας”.

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο DiGiPORT θα έχει ως στόχο να εξοπλίσει εκπαιδευτές ενηλίκων και οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν τους επαγγελματίες και τους καλλιτέχνες CCS με την ανάπτυξη των απαραίτητων ψηφιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους και, επίσης, να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε παρόμοιες προκλήσεις και κρίσεις

Το έργο DiGiPORT θα έχει ως στόχο να εξοπλίσει εκπαιδευτές ενηλίκων και οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν τους επαγγελματίες και τους καλλιτέχνες της CCS με την ανάπτυξη των απαραίτητων ψηφιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους και, επίσης, να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε παρόμοιες προκλήσεις και κρίσεις.
Προχωρώντας από την ανάπτυξη των ικανοτήτων, το έργο DiGiPORT στοχεύει στην ανάπτυξη και καθιέρωση μιας πανευρωπαϊκής διαδικτυακής πλατφόρμας που θα επιτρέψει στους επαγγελματίες και τους καλλιτέχνες του CCS να δημιουργήσουν τα δικά τους ψηφιακά pop-up καταστήματα, μέσω των οποίων θα μπορούν να προωθήσουν και να διαδώσουν το έργο τους και να προσεγγίσουν τις ομάδες-στόχους τους.

Οι επαγγελματίες του CCS και οι επίδοξοι επιχειρηματίες της τέχνης έχουν ανάγκη να αποκτήσουν ένα σύνολο επιχειρηματικών και ψηφιακών ικανοτήτων με διαδραστικό και ελκυστικό τρόπο, προκειμένου να τροποποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται, διαχειρίζονται, διαδίδονται και καταναλώνονται τα δημιουργικά προϊόντα, τα πολιτιστικά αγαθά και οι εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση Covid-19.
Οι ομάδες-στόχοι του DiGiPORT εμπίπτουν στις ακόλουθες δύο κύριες κατηγορίες:
1) Εκπαιδευτές ενηλίκων και οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων που ασχολούνται με την υποστήριξη και την κατάρτιση επαγγελματιών και καλλιτεχνών του CCS και είναι πρόθυμοι να αποκτήσουν νέα και καινοτόμα εργαλεία μαζί με τις απαραίτητες γνώσεις για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
2) Άνεργοι και/ή αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες CCS και επίδοξοι (καλλιτεχνικοί) επιχειρηματίες που είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο αποκλεισμού λόγω της κρίσης του Covid-19 και άλλων κοινωνικών, οικονομικών ή γεωγραφικών εμποδίων.

Το έργο DiGiPORT, αναγνωρίζοντας τη σημασία του CCS για την ευρωπαϊκή και την εθνική οικονομία και τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τομείς αυτοί λόγω της τρέχουσας κρίσης Covid- 19 μαζί με τις σημαντικές ευκαιρίες που αναδύονται για τον τομέα μέσω της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης, θα έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους επαγγελματίες και τους καλλιτέχνες του CCS με τις απαραίτητες ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους και, επίσης, να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε παρόμοιες προκλήσεις και κρίσεις.
Προχωρώντας από την ανάπτυξη των ικανοτήτων, το έργο DiGiPORT στοχεύει στην ανάπτυξη και δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής διαδικτυακής πλατφόρμας που θα επιτρέπει στους επαγγελματίες και τους καλλιτέχνες του ΚΚΣ να δημιουργούν τα δικά τους ψηφιακά pop-up καταστήματα, μέσω με τα οποία θα μπορούν να προωθήσουν και να διαδώσουν το έργο τους και να προσεγγίσουν τις ομάδες-στόχους τους σε περιόδους που ο χώρος διεξαγωγής βασισμένες και φυσικές δραστηριότητες είναι αδύνατο να οργανωθούν και να υλοποιηθούν

Παραδοτέα

Με βάση την ανάλυση των αναγκών των επαγγελματιών/καλλιτεχνών (CCS) , οι εταίροι του DiGiPORT θα προχωρήσουν στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ο κύριος στόχος του κύκλου μαθημάτων κατάρτισης θα είναι να εξοπλίσει τους επαγγελματίες/καλλιτέχνες CCS με τις απαραίτητες ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και την οικονομική/επιχειρηματική βιωσιμότητά τους σε κρίσεις παρόμοιες με αυτή που επέφερε ο Covid-19. Ειδικότερα για την ενότητα των ψηφιακών δεξιοτήτων, το παρ’ον εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων στους επαγγελματίες/καλλιτέχνες (CCS) που θα τους επιτρέψουν να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα περιεχομένου, DiGiPORT, και να δημιουργούν τα δικά τους ψηφιακά pop-up καταστήματα εντός της πλατφόρμας.

Τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης είχαν σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στους τομείς που βασίζονται σε χώρους, όπως οι γκαλερί, τα pop-up καταστήματα, τα καταστήματα χειροποίητων ειδών, οι θεατρικές τέχνες, τα μουσεία κ.λπ., επηρεάζοντας αρνητικά τα έσοδά τους και, ως εκ τούτου, την οικονομική βιωσιμότητα και τη λειτουργικότητά τους. Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνέχεια της ανάπτυξης των ικανοτήτων που επιτεύχθηκε μέσω της PR1 και του καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος, μέσω των δραστηριοτήτων PR2 οι εταίροι του DiGiPORT στοχεύουν στην ανάπτυξη και δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής διαδικτυακής πλατφόρμας περιεχομένου που θα επιτρέπει στους επαγγελματίες και τους καλλιτέχνες του CCS να δημιουργούν τα δικά τους ψηφιακά pop-up καταστήματα, μέσω των οποίων θα μπορούν να προωθούν και να διαδίδουν το έργο τους και να προσεγγίζουν τις ομάδες-στόχους τους σε περιόδους που είναι αδύνατο να οργανωθούν και να υλοποιηθούν δραστηριότητες που βασίζονται σε χώρους και φυσικές δραστηριότητες.

Η εργαλειοθήκη DiGiPORT για εκπαιδευτές ενηλίκων & οι οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων εξυπηρετούν έναν διττό σκοπό:
1) Θα εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου,
2) Θα διασφαλίσουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο μεταβίβασης των εργαλείων, του υλικού και των μεθοδολογιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου.
Για το σκοπό αυτό, η εργαλειοθήκη DiGiPORT θα περιλαμβάνει:
– Το καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου,
– Εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων & οι οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων προκειμένου να υποστηρίξουν τους επαγγελματίες/καλλιτέχνες της CCS με την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη,
– Ένα εγχειρίδιο/οδηγό για την αξιοποίηση του διαδικτυακού περιεχομένου DiGiPORT πλατφόρμας,
– Ένα εγχειρίδιο / οδηγό για το σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών πρωτοβουλιών, όπως το Creative Online Hackathon,
– Τα αποδεικτικά στοιχεία και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω των πιλοτικών δραστηριοτήτων στη μορφή ενοποιημένης έκθεσης,
– Ενημερωτικά δελτία πολιτικής για την προώθηση και την ευρύτερη καθιέρωση πρωτοβουλιών για την παροχή υποστηρικτικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών προς τους επαγγελματίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Petit pas
ANTIC

The antic is a non-profit organisation (association). Its aim is to bring new projects, to encourage innovation and to improve the competitiveness of the Basque Country through a network of actors from different backgrounds. It is the Agency for the development of digital uses for the territory.

In short, it is more than 20 years of projects to boost the territory, more than €2.5M mobilised for local actors and project stakeholders, a continuous dynamic of cross-border cooperation and active partnership networks in Europe.

Partnership
Slide 1
Innovation Hive

Innovation Hive is a private non-profit organization located in Greece, specialized in the fields of research and innovation. Our actions aim to enhance the economic and social cohesion of European societies while our goal is to find solutions to the new innovation challenges, achieve growth, sustainability and maximize the impact to the society. The organization’s philosophy in order to achieve these goals is based on co-creation methodologies and a quadruple helix approach. The engagement of stakeholders from industry, science and society is aiming to create links between the businesses, the academia and the civic actors in order to develop a combination of knowledge, skills, tools, values and motivation. The final goal is to make the difference in local societies and to succeed at the highest level the principles of social innovation concepts.

Partnership

Petit pas
Eurospeak Limited

Eurospeak Ireland is an educational technological consulting company dedicated to delivering educational products and specialised training.

It aims to promote educational tools through actions supporting an innovative and technologically creative environment, together with a special focus on disadvantaged groups and their economic and social inclusion.
Eurospeak Ireland’s purpose is to promote collaboration and educational enhancement through the development and use of educational technologies. We do this as a SME working in the market with companies needing some kind of support.

Partnership

Petit pas
CIP

Citizens In Power (CIP) is an independent non-profit, non-governmental organization. CIP aims at the development of different ramifications of entrepreneurship, education and democratic dialogue in Cyprus and abroad. To achieve those targets CIP has established an on-going collaboration with many leading universities and , NGOs and research organizations in Cyprus and abroad, especially for the development of innovative projects and international trainings or seminars as well as for the deployment of pedagogical educational material, by primarily using web platforms and other technological innovations.

Partnership

Petit pas
FRAMEWORK

FRAMEWORK is an Italian not-for profit association active in the fields of adult education, Youth, VET, using both formal and non formal education techniques and methods.

The mission of the association is promoting lifelong learning and professional development opportunities for all citizens in needs for wider and stronger employability skills, digital competences and in general better skills to achieve their professional and life plans. In particular, we are guided by 3 key principles: inclusion, empowerment and sustainability. Those elements are present in everything we do and are the key to ensure us we are offering the right opportunities to pour targets and allow them to increase their skills and ability to participate in society.

Partnership

Petit pas
FBO

Business Foundation for Education (BFE) is a Bulgarian non-government organization established in 2005. Its mission is to facilitate the development of the civil society through initiatives that enhance human resource competitiveness and contribute to economic development and prosperity. To achieve its goals the Foundation implements variety of initiatives in the fields of lifelong learning and career guidance, employment and social policy, vocational education and training and youth work.
BFE is a recognized leader in the field of lifelong learning and career guidance in Bulgaria. Its initiatives gave a large impetus for the development of the career guidance system in the country and raise the awareness of all stakeholders and the general public about the benefits of lifelong guidance for all generations.
Since 2005 BFE has trained more than 1000 career guidance practitioners, established more than 100 career centers and developed innovative online tools and training methodologies for career guidance. BFE is actively involved in national and European projects which promote the employability, competitiveness and inclusion of citizens of all ages.

Partnership

Petit pas
Hexagonale

Association Hexagonale is a not profit, non-governmental, independent civil association focused on innovation and training.The mission of the association is to give people the forward-looking knowledge, skills and competences they need to innovate and prosper in all sectors.Key objectives of th association is to promote entrepreneurship activities , mentoring for employability, developing digital skills to enable all citizens to be active in digital society, developing digital skills for the digital economy, integration of disadvantaged groups, developing education and training tools.Association Hexagonale implements activities based on education, training and international activities.The association works today with a modern vision toward developing the society, through understanding the, information technology, communication, and interacts with the developing process by adapting methodologies.

Partnership

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Εικόνες

Νέα

1η Διακρατική Συνάντηση

Γίνε ένας επιτυχημένος Καλλιτέχνης Επιχειρηματίας

Επικοινωνίστε μαζί μας!

Χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα, συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο σύμφωνα με τους  ‘Ορους Χρήσης

Εγγραφείτε Εδώ για να Λαμβάνετε τα Ενημερωτικά μας Δελτία!

Συμφωνώ να λαμβάνω τα ενημερωτικά δελτία σας και αποδέχομαι τους ‘Ορους Χρήσης