Η υγεία και η ευημερία των επαγγελματιών μουσικών και των μουσικών δημιουργών στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεση "Η υγεία και η ευημερία των επαγγελματιών μουσικών και των δημιουργών μουσικής στην ΕΕ - πληροφορίες από την έρευνα για την πολιτική και την…

Continue ReadingΗ υγεία και η ευημερία των επαγγελματιών μουσικών και των μουσικών δημιουργών στην ΕΕ